Knutshjemmelagdekyllingkjøttboller

Desomeri:KnutshjemmelagdeBrødpuddingSpesial.
Erlagetav:400gram.Fersk,Naturell,Rå,Kyllingfilet.Kuttetoppog kvernetfint.Sammenmed2kokte,skrelte,poteter,1litengulløkskrelt ogsomerdelti:4og5storefeddhvitløksbåterskrelte.Ogblandetgodt sammenmed3strøkenets.salt.+littdivkrydder.1toppetss.potetmel,1lite eggog1/2dlkokosmelk.Formestrykkesflateprikkesmedgaffel.Grillrøkes.Flamberesogdampes.